دی ۲۰, ۱۴۰۰

تعرفه های کار درمانی در منزل

تعرفه های کار درمانی در منزل این بخش به شرح تعرفه های کار درمانی در منزل خواهیم پرداخت . کاردرمانی یکی از بخش های توانبخشی بوده […]
آذر ۲۴, ۱۴۰۰

کار درمانی ذهنی چیست ؟

کار درمانی ذهنی چیست ؟ ایا میدانید کار درمانی ذهنی چیست ؟ در این بخش به شرح مواردی که در کار درمانی ذهنی انجام میشود خواهیم […]
درمان در منزل