خدمات آمبولانس

برای آن دسته از بیمارانی که به هر دلیلی امکان ارائه خدمات درمانی در منزل ندارند و لازم است که به مرکز درمانی اعزام شوند و در صورتی که بیمار قادر نیست شخصا و حتی با کمک افراد دیگر به بیمارستان منتقل شوند در این صورت حتما نیاز به آمبولانس خواهند داشت؛

در این زمان مرکز درمان درمنزل بصیر شفیع با انواع آمبولانس ها با تیپ های مختلف و با تجهیزات کامل در خدمت بیماران محترم می باشد.

اعزام آمبولانس از منزل به بیمارستان و بالعکس و از بیمارستانی به بیمارستان دیگر قابل انجام است.

 

تماس شبانه روزی با کادر درمان در منزل بصیر شفیع
مدیریت : ۶۸۹۷۷۹۷ ۰۹۱۲
شعبه غرب : ۴۴۲۶۵۸۹۸ – ۰۲۱
شعبه شرق : ۳۳۳۵۵۷۹۷ – ۰۲۱
شعبه شمال: ۲۲۳۹۹۳۵۹ – ۰۲۱
شعبه جنوب : ۵۵۵۷۲۰۰۶ – ۰۲۱
شعبه تهران پارس : ۷۷۰۸۹۶۹۲ – ۰۲۱
شعبه امیر آباد : ۸۸۴۹۴۲۷۳ – ۰۲۱
دفتر مرکزی : ۵۵۴۸۴۳۳۳ – ۰۲۱
امور سالمندان : ۶۶۴۸۱۹۸۶ – ۰۲۱

درمان در منزل