فروش و اجاره اکسیژن ساز

فروش و اجاره اکسیژن ساز

از جمله دستگاه هایی که در مراکز درمانی برای بیمارانی که مشکل تنفسی دارند استفاده می شود

کپسول اکسیژن یا دستگاه اکسیژن ساز هست که

خصوصا در این شرایط کرونایی بسیار واجب است .

 

کپسول اکسیژن در اندازه های مختلف ۲ لیتری ، ۵ لیتری ، ۱۰ لیتری ، ۴۰ لیتری بوده و دستگاه اکسیژن ساز هم در

اندازه های ۳ لیتری ، ۵ لیتری ، ۸ لیتری ، ۱۰ لیتری ، ۱۲ لیتری در بازار مصرف موجود میباشد .

موضوعی که در رابطه با دستگاه های اسکیژن ساز باید مد نظر قرار بگیرد یکی میزان اکسیژنی که تولید می کند

و دومی خلوص اکسیژن تولید شده است که حتما هر دو مورد توسط کارشناس خبره و صادق مورد کالیبراسیون

باید قرار گیرد .

 

مرکز درمان در منزل بصیر-شفیع انواع کپسول و اکسیژن ساز در اندازه های مختلف را به صورت خرید ، اجاره در اختیار

بیماران نیازمند قرار می دهد .

 

دستگاه اکسیژن ساز چطور کار می کند ؟

 

هوای محیط (هوای اتاق) ورودی دستگاه ابتدا از فیلتر گرد و غبار و سپس فیلتر hepa  عبور کرده و وارد کمپرسور پیستون می شود .

کمپرسور هوای ورودی را فشرده و به ستون های زئولیت هدایت می کند .

هوای ورودی به ستون های زئولیت به ترتیب توصیف شده توسط گرانول های زئولیت تجزیه می شود .

مولکول های کوچک گاز اکسیژن از منافذ عبور کرده و مولکول های بزرگتر نیتروژن توسط گرانول ها جذب میشود .

 

گاز اکسیژن خالص شده به خروجی ستون هدایت می شود و گاز نیتروژن بازگردانده می شود و از طریق ورودی ستون تخلیه میشود .

کمپرسور ابتدا هوا را به یک ستون تزریق می کند تا اکسیژن را تصفیه کند .

کمپرسور این کار را انجام می دهد تا دانه های زئولیت در ستون با گاز نیتروژن اشباع شوند .

 

 

 

 

فروش و اجاره اکسیژن ساز

 

 

 

مزایای دستگاه اکسیژن ساز :

از جمله مزایای دستگاه اکسیژن ساز مواردی همچون :

 

. اطمینان از تولید اکسیژن بهداشتی و بدون بو به روش فیلترینگ ضد باکتری

. تولید اکسیژن به صورت مداوم

. تولید اکسیژن مرطوب و خشک

. چلوگیری از بروز احتمالی خطر انفجار در کپسول

. اطمینان خاطر همراه بیمار از وجود همیشگی اکسیژن و عدم قطع ان به دلیل تمام شدن زمان شارژ

 

 

درمان در منزل دکتر بصیر – شفیع ارائه دهنده انواع خدماتی همچون فروش و اجاره اکسیژن و اکسیژن ساز و شنوایی سنجی و تجویز سمعک در منزل می باشد

درمان در منزل