دستور بستری در بیمارستان

دستور بستری در بیمارستان را در این مقاله از درمان در منزل برای شما شرح خواهیم داد .

دستور بستری در بیمارستان زمانی داده می شود که بیمار در شرایط مناسبی نداشته باشد و پیگیری و رسیدگی ان در طول روز بسیار مهم باشد .

در بعضی شرایط برای بررسی روند فعالیت بدن بیمار نیاز به بستری خواهد بود اما ،

بیماران معمولا به دوحالت امکان بستری در بیمارستان دارند :

حالت اول :

خود بیمار شخصا به بیمارستان مراجعه کند و پزشکان صلاح بدانند و تشخیص دهند بستری خواهند شد .

حالت دوم :

بیمار در منزل یا محل کار یا …..

دچار مشکل جسمی یا روحی شده و توسط اطرافیان به بیمارستان منتقل و برحسب اوضاع بیمار دستوری

بستری صادر خواهد شد و اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت .

البته بستری در بیمارستان دارای شرایط خاصی هست که پزشک معالج و وضعیت بیمار تعیین کننده خواهد بود .

 

قوانین بستری در بیمارستان

زمانی که بعد از ویزیت پزشک متخصص یا عمومی   ، دستور بستری داده میشود ،

بیمار باید اطلاعاتی از مشخصات خود ، نوع بیمه و ….. به قسمت پذیرش ارائه کند .

این اطلاعات باید دقیقا بر اساس مشخصات خود فرد باشد .

 

در قدم بعد اطلاعاتی در خصوص مراقبت از بیمار  توسط دکتر به کارکنان داده شده تا بهترین مراقبت از بیمار انجام شود .

قوانین بازدید از بیمار و نوع مدارک ارائه شونده توسط بیمار در هر بیمارستان متفاوت است و نمیتوان دقیق از قوانین ان صحبت کرد .

بسته به حال بیمار اقدامات اولیه مثل گرفتن فشار و ….. انجام شده به بخش مربوطه منتقل خواهد شد .

 

 

دستور بستری در بیمارستان

 

تفاوت بخش های بستری

 

هر بخش بستری  بسته به میزان حال بیمار طراحی شده .

از جمله بخش های بستری شامل :

. بخش اورژانس

. بخش CCU

. بخش ICU

. بخش داخلی

. بخش جراحی

تفاوت این بخش ها در نوع تجهیزات به کار رفته در ان بوده و علاوه بر ان به میزان رسیدگی به بیماران باهم تفاوت دارند .

با توجه به شرایط بیمار در یکی از این بخش ها بستری شده و برای بهبودی فرد اقدامات لازم را انجام خواهند داد .

علاوه بر تفاوت نوع خدمات در بخش ها ، نوع تغذیه بخش ها هم باهم تفاوت دارند .

 

 

درمان در منزل