خدمات گواهی فوت

خدمات گواهی فوت را میدانید ؟

درمان در منزل ارائه دهنده گواهی فوت در محل می باشد .

 

صدور جواز دفن بصیر- شفیع جهت ان دسته از افرادی است که در منزل فوت می کنند ، کاربرد دارد .

البته دارای شرایطی خاص می باشد که در ادامه به ان اشاره می کنیم .

 

ولادت و وفات از امور طبیعی است که خلقت بر پایه ان بنا شده است و هر موجود زنده ای تولد و وقات را تجربه خواهد کرد .

این تجربه برای انسان دارای ارزش چندین برابری است لذا مورد توجه تمامی علوم از جمله علم حقوق قرار گرفته است .

 

ولادت و وفات از اموری است که قانون گذار ان را با اهمیت دانسته و ثبت ان را الزامی دانسته است. این الزام  برای طفلی که حتی فقط چند

ساعت زنده بوده است نیز جاری است و پدر ، ولی و یا سرپرست قانونی او ملزم است ولادت و وفات او را اعلام و ثبت نماید .

 

 

 

 

 

خدمات گواهی فوت

 

مرکز درمان در منزل دکتر بصیر – شفیع ارائه دهنده انواع خدماتی همچون :

 

. صدور گواهی فوت

. ویزیت پزشک در منزل

. ارائه تجهیزات پزشکی در منزل مانند تشک مواج و ……

و تمام خدمات پزشکی و پرستاری در منزل به شما عزیزان میباشد .

 

 

 

نکات مهم جهت صدور گواهی فوت

 

نکات زیر از جمله نکاتی است که بسیار مهم بوده و در صورتی که هیچ یک از شرایط زیر مشکلی نداشته باشد گواهی صادر میشود .

 

. فوت بیمار نباید مشکوک باشد .
. نباید شاکی خصوصی در رابطه با فوت فرد داشته باشد
. نباید چند ساعتی از فوت فرد گذشته باشد .
. فرد فوت شده باید مدارک معتبر بالینی یا حتی سابقه بیماری مشخصی داشته باشد و در زمان فوت یکی از اعضای خانواده
یا نزدیکان ایشان بر بالین ان حاضر باشد .
. متوفی باید نوزاد نباشد .

 

اشخاصی که میتواند به اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام نمایند :

 

. نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسایی
. ماموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در ان رخ داده است .
. متصدیان گورستانها
. مقامات قضایی ونظامی
. گروه های امدادی

 

مدارک مورد نیاز برای صدور

 

صدور گواهی وفات به مدارک زیر نیاز دارد :

 

. شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی
. گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال محل وقوع یا محل سکونت

 

درمان در منزل