خدمات درمان در منزل

اعزام فیزیوتراپ

تجهیزات پزشکی

اعزام کارشناس آزمایشگاه

اعزام پزشک و پرستار
موسسه درمان در منزل
گسترده ترین شبکه درمان در منزل ایران


خدما ت پزشکی


مرکز درمان در منزل آماده اعزام پزشکان و پرستاران متخصص به خانه های شما جهت ارائه خدمات پزشکی و خدمات درمانی می باشد


پرستاری بیماران


پرستاری بیمار در منزل یکی دیگر از خدمات موسسه درمان در منزل جهت بهبود حال روحی و جسمی بیمار شما در خانه می باشد


پرستاری کودکان


مرکز درمان در منزل خدمات مراقبت و نگهداری از کودکان در تمام سنین را با کودکیاران تحصیل کرده و متخصص ارائه می دهد


پرستاری سالمندان


مرکز درمان در منزل سالمندان شما را با رعایت تمام قوانین و احترام نگهداری و مراقبت می کند.مراقبت از سالمندان خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید


موسسه درمان منزل مراقبت و نگهداری سالمندان ،بیماران و کودکان را با رعایت تمام قوانین و اخذ تضمین و گزینش دقیق متخصص به عهده می گیرد


 

اگر نیاز به پزشک و پرستار مجرب و با تجربه دارید

با ما تماس بگیرید


تماس با ما
 
درمان در منزل