بصیر شفیع

20 سال سابقه درمان در منزل


درباره ما :

استفاده از خدمات درمان در منزل در ایران جزو خدمات لاکچری به حساب می آید. اما مرکز درمان در منزل بصیر-شفیع استفاده از این خدمات را حق تمام مردم ایران می داند و با تجربه ای بیست ساله درصدد است تمامی خدمات درمان درمنزل را با کمترین هزینه و طبق تعرفه های دولتی به خانواده های محترم ارائه کند.درمان در منزل بصیر-شفیع با توجه به اینکه دسترسی به مطب پزشکان هر لحظه میسر نیست و با در نظر گرفتن ترافیک شهری، ایام تعطیل و عدم امکان جابه جایی بیماران سالمند، دست خانواده ایرانی را به گرمی می فشارد و در کنار آنهاست.

 

درباره ما :

استفاده از خدمات درمان در منزل در ایران جزو خدمات لاکچری به حساب می آید. اما مرکز درمان در منزل بصیر-شفیع استفاده از این خدمات را حق تمام مردم ایران می داند و با تجربه ای بیست ساله درصدد است تمامی خدمات درمان درمنزل را با کمترین هزینه و طبق تعرفه های دولتی به خانواده های محترم ارائه کند.درمان در منزل بصیر-شفیع با توجه به اینکه دسترسی به مطب پزشکان هر لحظه میسر نیست و با در نظر گرفتن ترافیک شهری، ایام تعطیل و عدم امکان جابه جایی بیماران سالمند، دست خانواده ایرانی را به گرمی می فشارد و در کنار آنهاست.

 
درمان در منزل