پذیرش بیمارستانهای دولتی و خصوصی

پذیرش بیمارستانهای دولتی و خصوصی ، در صورتی که بیماری در منزل باشد و

نیاز به بستری در بیمارستان داشته باشد ،

گرفتن پذیرش توسط مرکز درمان در منزل بصیر – شفیع صورت می گیرد .

 

با توجه به هزینه های بالای بیمارستان خصوصی گرفتن پذیرش از بیمارستان دولتی بسیار مشکل می باشد.

خصوصا در شرایط کرونا یا در تعطیلات ، مرکز درمان در منزل دکتر بصیر – شفیع

با توجه به سابقه ۲۰ ساله و ارتباط با اکثر بیمارستانها دولتی و خصوصی در خدمت بیماران عزیز و خانواده انها میباشد .

 

امروزه علاوه بر دشوار بودن پذیرش بیمارستانها ، به دلیل شرایط سخت به وجود امده ارائه تمام خدمات پزشکی و پرستاری  به بیماران دشوار شده است به همین

علت درمان در منزل بصیر شفیع تمام این خدمات را در منزل به بیماران ارائه می دهد حتی خدمات تهیه دارو و

فروش و اجاره اکسیژن ساز هم برای رفاه شما عزیزان انجام میشود .

 

 

 

پذیرش بیمارستانهای دولتی و خصوصی

 

 

مراحل پذیرش بیمارانی که نیاز به بستری دارند :

 

مراحل زیر به ترتیب برای پذیرش بیماران میباشد البته در هر بیمارستان شرایط و مراحل کمی متفاوت است :

 

۱. مراجعه بیمار با همراه به واحد تریاژ و سپس به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده بستری با دردست داشتن دستور بستری

۲. وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه پذیرش ، اخذ رضایت نامه از بیمار یا همراه وی و تشکیل پرونده

تبصره :

حضور همسر بیمار (بخش های زنان و زایمان و جراحی زنان) به هنگام بستری جهت اخذ رضایت معالجه و عمل جراحی الزامی است

و در صورت طلاق یا فوت همسر بیمار (بعد از ارائه مدارک مربوطه) یکی از وابستگان درجه یک بیمار به ترتیب الویت پدر – پسر ارشد – برادر بیمار

میتواند با ارائه شناسنامه نسبت به بستری بیمار خود اقدام نماید .

تبصره :

حضور ولی ، قیم قانونی ریال همسر یا یکی از وابستگان درجه یک بیماران بخش های چشم – ICU  – تورولوژی – ارولوژی – NICU جهت

اخذ رضایت معالجه و عمل جراحی الزامی است .

تبصره :

جهت عمل بیماران زیر ۱۸ سال رضایت پدر یا قیم لازم است ، درصورت عدم حضور انها اصل قیم نامه یا رضایت نامه محضری پدر یا قیم قانونی اورده شود .

تبصره :

ارائه شناسنامه و کارت ملی و دفترچه بیمه درمانی بیمار به هنگام تشکیل پرونده الزامی است .

۳. مراجعه به واحد البسه جهت دریافت لباس بیمار

۴. ارجاع بیمار به بخش مربوطه با در دست داشتن پرونده

۵. مشخص شدن اتاق و تخت بیمار در بخش بستری

درمان در منزل