خرداد ۱۹, ۱۴۰۰

تفاوت زایمان سزارین با طبیعی

تفاوت زایمان سزارین با طبیعی تفاوت زایمان سزارین با طبیعی در چیست ؟ در هر دو روش نوزاد به راحتی به دنیا خواهد امد ، خانم […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۹

خدمات مامایی در منزل توسط مرکز درمانی بصیر شفیع

خدمات مامایی در منزل توسط مرکز درمانی بصیر شفیع : یکی از خدماتی که توسط مرکز درمان در منزل بصیر شفیع ارائه می شود خدمات مامایی […]
شهریور ۹, ۱۳۹۸

خدمات مامایی در منزل توسط مرکز درمانی بصیر شفیع

خدمات مامایی در منزل توسط مرکز درمانی بصیر شفیع : یکی از خدماتی که توسط مرکز درمان در منزل بصیر شفیع ارائه می شود خدمات مامایی […]
درمان در منزل