اسفند ۱۶, ۱۳۹۹
ویزیت پزشک در خانه

ویزیت پزشک در خانه

ویزیت پزشک در خانه ویزیت پزشک در خانه و انجام کلیه امور پزشکی در منزل با شرایط پیش اومده به خاطر کرونا ، مراجعه به پزشک […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
ویزیت پزشک در منزل درمان در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک در منزل: چرا ویزیت پزشک در منزل : یکی از خدمات د رمنزلی که توسط مرکز درمان در منزل بصیر – شفیع به هم […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۸
ویزیت پزشک در منزل

چه مواقعی به ویزیت پزشک در منزل نیاز داریم؟

چه مواقعی به ویزیت پزشک در منزل نیاز داریم؟ در برخی از موارد به ویزیت پزشک در منزل احتیاج داریم به عنوان مثال در مواقعی که […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
ویزیت پزشک عمومی در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل ویزیت پزشک عمومی در منزل برای بیمارانی که بیش از حد مریض هستند و یا این که قدرت حرکت کردن نداشته […]
درمان در منزل