آذر ۷, ۱۴۰۰

نکات مهم درباره نگهداری از سالمند

نکات مهم درباره نگهداری از سالمند این بخش به نکات مهم درباره نگهداری از سالمند  در خانه خواهیم پرداخت . یکی از خدمات مهم درمان در […]
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل درمان در منزل دکتر بصیر شفیع ، تمام امور مربوط به نگهداری از سالمند در منزل را به صورت […]
مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

مزایا نگهداری از سالمند در خانه

مزایا نگهداری از سالمند در خانه مزایا نگهداری از سالمند در خانه را میدانید ؟ جایگاه خاصی که سالمندان در خانه و خانواده دارند، باعث شده […]
درمان در منزل