بهمن ۱۳, ۱۳۹۹

فیزیوتراپی لوپوس

فیزیوتراپی لوپوس فیزیوتراپی لوپوس چیست ؟ چرا بیماری اوپوس نیازمند فیزیوتراپی است ؟ فیزیوتراپی روشی مهم برای کنار امدن با یکی از اولین علائم لوپوس یعنی […]
درمان در منزل