بهمن ۲۵, ۱۴۰۰
نگهداری از بیماران دارای محدودیت حرکتی

نگهداری از بیماران دارای محدودیت حرکتی

نگهداری از بیماران دارای محدودیت حرکتی این بخش به نگهداری از بیماران دارای محدودیت حرکتی  میپردازیم . بیمارانی که در فعالیت های روزانه خود اختلال داشته […]
دی ۲, ۱۴۰۰
تعرفه نگهداری از سالمندان

تعرفه نگهداری از سالمندان

تعرفه نگهداری از سالمندان این بخش به عوامل تاثیر گذار در تعرفه نگهداری از سالمندان  خواهیم پرداخت . درمان در منزل دکتر بصیر شفیع ارائه دهنده […]
درمان در منزل