اسفند ۴, ۱۴۰۱

رادیولوژی تومورهای استخوانی در منزل

در این مقاله درمان در منزل قصد داریم به بررسی تورموهای استخوانی بپردازیم، اگر برای بررسی وضعیت تومورهای استخوانی احتیاج به رادیولوژی تومورهای استخوانی در منزل […]
بهمن ۵, ۱۴۰۰

آشنایی با انواع رادیولوژی

آشنایی با انواع رادیولوژی این بخش به آشنایی با انواع رادیولوژی  و کاربرد های ان خواهیم پرداخت . از جمله خدمات متنوع دیگر درمان در منزل […]
دی ۲۱, ۱۴۰۰

تعرفه رادیولوژی در منزل

تعرفه رادیولوژی در منزل این بخش به شرح توضیحاتی درباره تعرفه رادیولوژی در منزل خواهیم پرداخت . یکی از مهم ترین خدمات درمان در منزل دکتر […]
درمان در منزل