بهمن ۲۷, ۱۴۰۱

بررسی رادیولوژی استخوان بازو

رادیولوژی استخوان بازو باید در دو نمای قدامی-خلفی و جانبی انجام شود و مفاصل شانه و آرنج را نیز در بر می گیرد. عکس رادیولوژی مفصل […]
درمان در منزل