تیر ۶, ۱۴۰۱

اعزام پزشک در منزل بصیر شفیع

اعزام پزشک در منزل توسط کادر درمان در منزل بصیر شفیع   اعزام پزشک در منزل توسط درمان در منزل  بصیرشفیع از جمله خدمات بسیار مهم […]
دی ۱۹, ۱۴۰۰

قیمت ویزیت پزشک در منزل

قیمت ویزیت پزشک در منزل این بخش از درمان در منزل درباره قیمت ویزیت پزشک در منزل  صحبت خواهیم کرد . استفاده از این خدمات درمان […]
آذر ۱۵, ۱۴۰۰

هزینه اعزام پزشک به منزل

هزینه اعزام پزشک به منزل درمان در منزل در این بخش به هزینه اعزام پزشک به منزل خواهد پرداخت . اعزام پزشک در منزل راه حلی […]
آبان ۱۸, ۱۴۰۰

اعزام پزشک در منزل در شمال تهران

اعزام پزشک در منزل در شمال تهران این بخش درمان در منزل دکتر بصیر شفیع قصد داریم تا اعزام پزشک در منزل در شمال تهران  را […]
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰

ویزیت پزشک در منزل تهران

ویزیت پزشک در منزل تهران پزشک را به خانه بیاورید . با خدمات ویزیت پزشک در منزل درمان در منزل میتوانید در هر کجای تهران که […]
درمان در منزل