دی ۳۰, ۱۴۰۰

تعرفه فروش و اجاره تخت بیمارستانی

تعرفه فروش و اجاره تخت بیمارستانی این بخش به اشنایی و شرح تعرفه فروش و اجاره تخت بیمارستانی  خواهیم پرداخت . یکی از تجهیزاتی که برای […]
شهریور ۱۶, ۱۴۰۰

تخت مخصوص سالمندان

تخت مخصوص سالمندان  میدانید چه نوع تخت مخصوص سالمندان است ؟ در این بخش از درمان در منزل دکتر بصیر شفیع ، قصد داریم تا بیشتر […]
درمان در منزل