مرکز بصیر شفیع با بیمه ی تمامی بانک ها قرارداد دارد و انجام خدمات درمانی برای افرادی که بیمه ی بانکی هستند کاملا رایگان می باشد .

درمان در منزل بصیر شفیع با :

بانک مرکزی - بانک رفاه - بانک کشاورزی - بانک ملی - بانک تجارت - بانک صادرات
کلیه بیمه های تکمیلی - اتحادیه هتل ها و مهمان پذیرها طرف قرارداد می باشد .

 
 
 
درمان در منزل