علائم لخته خون در بدن چیست ؟

علائم لخته خون در بدن چیست ؟

درمان در منزل