به نام خدا

عبادت جز خدمت به خلق نیست .

مرکز درمان در منزل بصیر شفیع امسال هم طبق 20 سال گذشته که از عمر مرکز می گذرد

در خدمت بیماران بی بضاعتی که نیازمند به درمان هستند انجام وظیفه می کند

لازم به یادآوری است که اگر فردی یا افرادی را که از تمکن مالی برخوردار نیستند معرفی نموده تا بعد از استعلام لازم خدمات درمانی آنها به طور رایگان انجام شود.

تماس مستقیم با مدیریت :

88494273 021

باسپاس
درمان درمنزل بصیر شفیع

درمان در منزل