مزیت های گفتار درمانی در منزل

از جمله علوم توانبخشی می توان به گفتار درمانی و یا همان آسیب شناسی گفتار اشاره نمود

که اساس کار آن بررسی و کنکاش در مورد انواع اختلالات زبان و گفتار بوده

و همین طورروش های تشخیص و درمان این اختلالات را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

 

باید بگوییم که تشخیص و ارزیابی اختلال در بلع هم در حوزه ی بررسی متخصصان گفتار درمانی است.

گفتار درمانی در منزل می تواند بر روحیه کودک تاثیر مثبت بسیاری داشته

و به دلیل این که تمرین ها در یک محیط آشنا و در کنار اعضای خانواده انجام می شود

کودک با آرامش بیش تری سعی در یادگیری می نماید که نتایج مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت.

 

گفتار درمانی در منزل

این کار، کاری زمان بر به حساب می آید که صبر و حوصله فراوانی را می طلبد.

مربیان گفتار درمانی می توانند با منعطف ساختن فضا با کارهایی چون

شوخی و بازی در حین تمرین و خوش رویی به روند بهبود وی سرعت بخشند.

 

البته گفتار درمانی در موسسات نیز انجام می شود ولی بر اساس تجربیات به دست آمده

و تقاضای بسیار برای گفتار درمانی در منزل و کار درمانی در منزل این عمل در منزل بیش تر صورت می گیرد

و نتایج بهتری نیز در پی داشته است.

 

گفتار درمانی بیش تر برای افرادی با شرایط زیر مورد استفاده قرار می گیرد که در متن زیر ذکر می کنیم:

_ برای کمک کردن به افرادی که دچار اختلالات تلفظی بوده و می خواهند تا تلفظ هایشان بهتر شود.

_ کمک کردن به افرادی که دچار آسیب های ذهنی شده اند و در تلفظ کلمات مشکل دارند.

_ کمک کردن به افراد ناشنوا برای بهبود مهارت های ارتباطی آن ها

_ درمان کردن اختلالات حنجره و صوت افراد

_ کمک کردن به درمان لکنت زبان در کودکان

_ درمان کردن انواع اختلالات بلع در کودکان و همین طور بزرگسالان

 

درمان در منزل