بهمن ۱۰, ۱۴۰۰
کاربرد و انواع سونوگرافی

کاربرد و انواع سونوگرافی

کاربرد و انواع سونوگرافی این بخش به شرح توضیحاتی درباره کاربرد و انواع سونوگرافی میپردازیم . یکی ازپر درخواست ترین نوع های عکاس برداری که هیچگونه […]
تیر ۱, ۱۴۰۰
غربالگری جنین چیست ؟

غربالگری جنین چیست ؟

غربالگری جنین چیست ؟ غربالگری جنین چیست ؟ به مجموعه ای از بررسی های سونوگرافی و ازمایشگاهی گفته میشود که در مراحل مختلف انجام شده و […]
درمان در منزل